Regulamin

Regulamin konkursów na blogu oraz na facebook'u

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursów jest właścicielka bloga Miliony książek, zwana dalej Organizatorem.
2. Fundatorem nagród jest właścicielka bloga (wszelkie osoby trzecie (typu wydawnictwa) będą zaznaczane w danym konkursie)
4. Akcja konkursowa organizowana jest na blogu.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa w określonych dniach. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie www.

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być:
  • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) na potrzeby konkursu. Osoby biorące udział w konkursach zgadzają się na publikację nazwy ich profilu (imienia oraz nazwiska) w przypadku wygranej.
4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.

§3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik konkursu
a) wypełnić zadanie konkursowe oraz warunki konkursu
b) nagrodę otrzymuje osoba, która zostanie wylosowana na stronie http://www.losowe.pl/liczba lub poprzez wybranie najlepszej odpowiedzi (w przypadku konkursów z zadaniami).
c) Uczestnik musi stosować się do zaleceń wskazanych przez Organizatora konkursu
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednej odpowiedzi
3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia jest zaprezentowanie zgłoszenia w komentarzu pod konkursem na blogu lub na fanpage'u
4. Konkurs przebiega następująco:
a) do podanego dnia i godziny Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
b) należy przestrzegać wytycznych konkursowych, jedynie poprawnie nadesłane Zgłoszenia wezmą udział w losowaniu nagrody
c) w podanym wcześniej dniu zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
5. Laureaci mają obowiązek zgłosić się po odbiór nagrody mailowo, pisząc na adres milionyksiazek@gmail.com lub janetpl2000@gmail.com w ciągu 3 dni po ogłoszeniu wyników
6. W przypadku niezgłoszenia się do odbioru nagrody, Organizator wylosuje kolejne osoby, które przesłały poprawne Zgłoszenia i im przekaże nagrody.
7. Nagrody zostają wysłana w ciągu 60 dni od ogłoszenia wyników :) 

§4 Nagrody
1. Nagrody w konkursie są wcześniej przedstawione wraz z ich fundatorem. 
2. Organizator (lub fundator) zobowiązuje się do wysłania nagrody zwycięzcom.

§5 Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
2. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)


§6 Uwagi
1. Przesyłki wysyłane są listem zwykłym (nie rejestrowanym), w przypadku chęci wysłania nagrody listem poleconym (rejestrowanym) zwycięzca jest zobowiązany ponieść koszt takiej przesyłki.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz